בת שבע דור מייעצת הוליסטית בכירה, מתקשרת, פותחת בקלפים | ASKme