סתו פרלמן , קוראת בקלפים, מתקשרת, מדיום חזקה מאוד, מחוברת לתדר הבורא. משחררת חסימות מתת המודע ע"י שיטה בשם תטא הילינג | ASKme